Tin mới new

(10:36 - 12/12/2018)

Điện lực Đức Linh tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2018

Ngày 04/12/2018, Điện lực Đức Linh đã tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện trên địa bàn hai...

(10:08 - 11/12/2018)

Thư cảm ơn quý khách hàng sử dụng điện

(09:59 - 11/12/2018)

Tiêu chí về dịch vụ điện

(09:42 - 11/12/2018)

Kế hoạch tổ chức hoạt động trong Tháng "Tri ân khách hàng" - 12/2018

Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai thực hiện Tháng Tri ân khách hàng - 12/2018 với thông điệp...

(11:31 - 08/10/2018)

Công ty Điện lực Bình Thuận – Tri ân Khách hàng Thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và Tổ chức trung gian thanh toán

Nhằm Tri ân khách hàng thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và Tổ chức Trung gian thanh toán, Công ty...

(12:07 - 07/10/2018)

Thể lệ chương trình khuyến mại "Tri ân khách hàng - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Tiện lợi - Miễn phí - Tặng quà"

(16:52 - 03/02/2018)

Phóng sự: Công ty Điện lực Bình Thuận với "Tháng Tri ân khách hàng - 12/2017"

Công ty Điện lực Bình Thuận đã thực hiện thành công "Tháng Tri ân khách hàng - 12/2017"...

(10:36 - 18/01/2018)

Điện lực Tuy Phong mang ánh sáng đến hộ nghèo

Chương trình "Mang ánh sáng đến cho hộ nghèo" do Đội Tổng hợp Bắc Bình - Điện lực...