Tin mới new

(15:43 - 28/02/2018)

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao và hoạt động an sinh xã hội của Công ty Điện lực Bình Thuận góp phần nâng cao hình ảnh ngành điện

Trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao và hoạt động an sinh xã hội tại Công ty...

(16:05 - 01/09/2017)

Văn hóa doanh nghiệp - Chìa khóa của sự thành công

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì văn hóa doanh...

(09:26 - 14/04/2017)

Điện lực Hàm Tân với công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Năm 2016 là một năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Điện lực Hàm Tân nhận được sự quan tâm chỉ...

(08:47 - 28/03/2017)

Thành quả từ công tác 5S tại Điện lực Đức Linh

Trong năm 2016, Điện lực Đức Linh đã triển khai áp dụng phương pháp 5S cho...

(09:03 - 15/08/2016)

Tấm gương một cán bộ trẻ

Tôi biết anh từ khi còn đang học trong Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ...

(07:55 - 03/08/2016)

Nhân viên trả lại tài sản cho khách hàng bỏ quên khi đến giao dịch tại Điện lực Phan Thiết

Sáng ngày 01 tháng 8 năm 2016, vào khoảng 9h00 khách hàng...

(15:55 - 27/07/2016)

Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Bình Thuận năm 2016

Nhằm tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống và tinh thần trách...

(16:17 - 26/07/2016)

Nét đẹp văn hóa doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

Trong cuộc sống ngày nay, năng lượng là yếu tố quyết định trong mọi quá...