Tin mới new

(10:21 - 21/02/2023)

TỔNG GIÁM ĐỐC CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)

Trong thời gian ngày 17 và 18 tháng 02 năm 2023, ông Rémy Rioux,...

(08:42 - 17/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2023 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 2/2023

Trong tháng 01 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện...

(10:59 - 15/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(08:13 - 14/02/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(14:21 - 09/02/2023)

EVN TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH I

Ngày 6/2/2023, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình,...

(08:31 - 30/01/2023)

EVN ĐÃ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 20/1/2023 đến...

(11:30 - 19/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(09:05 - 09/01/2023)

EVN SẴN SÀNG THỰC HIỆN XẢ NƯỚC TỪ CÁC HỒ THỦY ĐIỆN PHỤC VỤ ĐỔ ẢI VỤ ĐÔNG XUÂN 2023 KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Căn cứ văn bản số 8073/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và...