Tin mới new

(15:41 - 06/05/2022)

ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT TỔ CHỨC TỌA ĐÀM, PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2022.

Sáng ngày 05/5/2022, thực hiện chương trình tổ chức tháng hành...

(10:21 - 15/04/2022)

CÔNG TÁC KIỂM TRA LƯỚI ĐIỆN MÙA KHÔ

Điện lực Hàm Tân quản lý lưới điện hai địa bàn thị xã La Gi...

(14:25 - 18/11/2021)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ LƯỚI ĐIỆN TRƯỚC MÙA MƯA BÃO NĂM 2021

Hàng năm trước khi mùa mưa bão diễn ra, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn...

(14:07 - 18/11/2021)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 CHO CBCNV

Công tác sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có ý...

(15:56 - 29/10/2021)

PHÁT QUANG CÂY XANH NGOÀI HÀNH LANG CÓ NGUY CƠ NGÃ ĐỔ VÀO ĐƯỜNG DÂY

Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Bình Thuận (ĐCT) thuộc Công ty...

(16:30 - 04/10/2021)

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 (PHẦN TRẮC NGHIỆM) TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH ĐANG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thực hiện công tác huấn luyện, sát hạch an toàn vệ sinh lao động...

(16:45 - 13/09/2021)

Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm 2021

(16:24 - 17/06/2021)

An toàn điện mùa mưa bão