Tin mới new

(17:02 - 28/05/2018)

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt và hướng dẫn tính tiền điện cho người thuê nhà

(16:46 - 28/05/2018)

Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở

Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10...

(07:49 - 07/12/2017)

Quyết định của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 Quy định giá bán...

(08:14 - 17/03/2015)

Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện.

Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện (Download).

(05:39 - 02/06/2014)

Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện.

                 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số...

(04:14 - 03/07/2012)

Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

(02:22 - 09/01/2012)

Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Tải file về.

(07:37 - 05/12/2011)

Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 28/2/2011 Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.

Tải file về.