Tin mới new

(14:52 - 12/09/2022)

TĂNG CƯỜNG PHÁT QUANG HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Hiện nay, Điện lực Hàm Tân đang quản lý, vận hành lưới điện trung...

(14:49 - 12/09/2022)

ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐIỆN TRONG MÙA MƯA BÃO

Trong những năm gần đây, thời tiết thường diễn biến với nhiều chuyển biến phức tạp,...

(15:57 - 18/07/2022)

ĐIỆN LỰC TUY PHONG TỔ CHỨC SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Thực hiện Văn bản số 1563/PCBT-AT ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Công ty Điện...

(10:51 - 03/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ...

(11:30 - 01/06/2022)

AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN MÙA MƯA BÃO

Công ty Điện lực Bình Thuận đang quản lý hệ thống lưới điện trên...

(17:11 - 19/05/2022)

THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ THI CÔNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG (HOTLINE) TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2022

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) rất quan trọng trong mọi công việc, đặc biệt...

(07:46 - 16/05/2022)

ĐIỆN LỰC TUY PHONG TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022”...

(16:18 - 13/05/2022)

BỒI HUẤN QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC CÔNG NHÂN VIÊN TẠI ĐIỆN LỰC HÀM TÂN NĂM 2022

Nhằm giảm thiểu các sự cố điện hay tai nạn điện xảy ra đồng thời cung cấp và...