Tin mới new

(16:46 - 24/04/2023)

ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện, sát hạch An toàn vệ sinh lao động năm 2023 của...

(14:18 - 05/04/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP KHÔNG NGƯỜI TRỰC VẬN HÀNH 110kV

Nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản an toàn về điện cho lực lượng bảo vệ trạm biến áp...

(09:57 - 15/02/2023)

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT AN TOÀN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC “TỔNG KIỂM TRA LƯỚI ĐIỆN MÙA KHÔ NĂM 2023 VÀ KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP CHUYÊN DÙNG”

Nhằm thực hiện công tác tốt công tác vận hành an toàn lưới...

(13:58 - 12/01/2023)

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

Trong những năm qua, Điện lực Tuy Phong luôn hoàn thành tốt các chỉ...

(16:12 - 28/10/2022)

ĐIỆN LỰC PHAN THIẾT TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN, SÁT HẠCH HÌNH NHÂN Y TẾ VÀ HUẤN LUYỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 của Công ty Điện lực...

(14:51 - 21/10/2022)

AN TOÀN PHẢI ĐƯỢC ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trong các ngành sản xuất, nguy cơ xảy ra tai nạn cho người lao động luôn thường...

(15:32 - 29/09/2022)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN HIỆU QUẢ TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ, TỈNH BÌNH THUẬN

Hiện nay, nhu cầu dùng điện để phát triển kinh tế - xã hội tại huyện đảo...

(15:13 - 12/09/2022)

ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN VÀ MẠNG LƯỚI ĐIỆN AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC LINH

Để đảm bảo cấp điện ổn định và phòng, tránh sự cố tai nạn điện xảy ra trong...