Tin mới new

(15:52 - 11/06/2021)

Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo chính sách hỗ trợ giảm giá điện đợt 3 cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch (Thực hiện công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương)

(16:16 - 04/06/2021)

Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

(14:09 - 04/06/2021)

Văn bản số 3111/EVN-KD+TCKT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

Ngày 04/6/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hàn văn bản số 3111/EVN-KD+TCKT về việc triển khai...

(14:02 - 04/06/2021)

Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

Ngày 03/6/2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL  về việc hỗ trợ giảm giá...

(14:36 - 03/06/2021)

Nghị quyết của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 về phương...

(08:08 - 23/12/2020)

Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ...

(10:55 - 22/04/2020)

Bảng giá bán điện áp dụng cho điện năng trong khoảng thời gian để hỗ trợ tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19

(10:54 - 22/04/2020)

Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19