Tin mới new

(09:55 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Tân (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(09:43 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Đức Linh (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(09:29 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Bắc Bình (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(08:54 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn thị xã La Gi (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(08:39 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(16:16 - 05/12/2018)

Các hình thức thanh toán tiền điện

(09:04 - 03/08/2017)

Tài khoản chuyên thu tiền điện

TÀI KHOẢN CHUYÊN THU TIỀN ĐIỆN