Tin mới new

(15:56 - 07/09/2022)

KỶ NIỆM 60 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - LÀO: QUAN HỆ HỢP TÁC VỀ NĂNG LƯỢNG GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Trong những năm gần đây, xuất phát từ nhu cầu hợp tác của hai bên,...

(14:34 - 05/09/2022)

EVN ĐÃ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2022

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam...

(15:36 - 26/08/2022)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7/2022 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022 CỦA EVNSPC

(14:14 - 23/08/2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2022

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo...

(07:47 - 16/08/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(16:27 - 15/08/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2022 CỦA EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về tình hình hoạt động...

(14:11 - 08/08/2022)

TCBC: VỀ VIỆC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

(13:50 - 01/08/2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO ĐIỂM E KHOẢN 1 ĐIỀU 23 NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu...