Tin mới new

(10:00 - 16/09/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022 CỦA EVN

Trong tháng 8 năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an...

(09:54 - 16/09/2022)

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRONG THANH THIẾU NIÊN” NĂM 2022

(08:46 - 16/09/2022)

VỀ VIỆC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

Hiện nay trên mạng internet xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN có địa chỉ:...

(15:59 - 14/09/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

(15:56 - 07/09/2022)

KỶ NIỆM 60 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - LÀO: QUAN HỆ HỢP TÁC VỀ NĂNG LƯỢNG GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Trong những năm gần đây, xuất phát từ nhu cầu hợp tác của hai bên,...

(14:34 - 05/09/2022)

EVN ĐÃ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2022

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam...

(15:36 - 26/08/2022)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7/2022 NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022 CỦA EVNSPC

(14:14 - 23/08/2022)

CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2022

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo...