Tin tức & hoạt động

PCTT & TKCN

Tin mới new

(08:28 - 30/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022

Nhằm chuẩn bị các phương án ứng phó trước mùa mưa bão sắp tới,...

(17:02 - 19/11/2021)

ỨNG PHÓ THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh...

(11:11 - 18/11/2021)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN CHUẨN BỊ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Trong những năm qua, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp. Mưa, bão...