Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ số

Tin mới new

(10:56 - 09/05/2023)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN HƯỚNG TỚI CÔNG NGHỆ SỐ HÓA TRONG QUẢN LÝ

Theo chủ trương của Công ty Điện lực Bình Thuận nói riêng và Tập...

(15:50 - 25/04/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU PHẦN MỀM THIẾT KẾ KỸ THUẬT ENJICAD

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận phối hợp Công ty cổ phần Công nghệ...