Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ số

Tin mới new

(14:24 - 16/11/2023)

HƯỚNG DẪN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ KHÁCH HÀNG THEO NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP

(16:43 - 29/09/2023)

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN NHỎ CHO CÁC NHÀ MÁY ĐẤU NỐI TRÊN LƯỚI ĐIỆN 22KV THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN CỦA ĐIỀU ĐỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức triển khai ứng dụng hệ thống quản...

(14:29 - 30/08/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỆ THỐNG CMIS 4.0

Thực hiện theo kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống CMIS 4.0 (Customer Manage Information System)...

(09:20 - 28/06/2023)

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Thực hiện chủ trương của EVN và Tổng công ty Điện lực miền Nam về hiện đại hóa...

(10:56 - 09/05/2023)

ĐIỆN LỰC HÀM TÂN HƯỚNG TỚI CÔNG NGHỆ SỐ HÓA TRONG QUẢN LÝ

Theo chủ trương của Công ty Điện lực Bình Thuận nói riêng và Tập...

(15:50 - 25/04/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU PHẦN MỀM THIẾT KẾ KỸ THUẬT ENJICAD

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận phối hợp Công ty cổ phần Công nghệ...