Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư phát triển lưới điện

Tin mới new

(14:18 - 22/02/2022)

TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN

Nối tiếp thành công từ công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện...

(10:31 - 28/12/2021)

CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO

Trong nhiều năm qua, Điện lực Hàm Tân đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong...