Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Tin mới new

(17:40 - 07/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Công tác thi công sửa chữa điện nóng (Hotline) đóng một vai...