Về chúng tôi

Công bố thông tin

Tin mới new

(09:08 - 30/11/2023)

TIẾP TỤC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

Gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu,...

(08:54 - 30/11/2023)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2023

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 -...

(08:59 - 14/11/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2023

(08:17 - 14/11/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10/2023

(09:50 - 10/11/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2023

Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ...

(16:32 - 09/11/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 9/11/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(07:52 - 02/11/2023)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Ngày 31/10/2023, tại Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tập...

(14:50 - 24/10/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10-2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM