Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Tin mới new

(15:15 - 21/10/2022)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

(08:33 - 28/06/2022)

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH GIÁ ĐIỆN CHO SINH VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THUÊ NHÀ

(08:07 - 15/09/2021)

Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung thực hiện giá bán điện

Ngày 06/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số...

(14:48 - 09/08/2021)

Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4

Ngày 06/8/2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm...

(15:52 - 11/06/2021)

Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo chính sách hỗ trợ giảm giá điện đợt 3 cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch (Thực hiện công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương)

(16:16 - 04/06/2021)

Infographic: EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

(14:09 - 04/06/2021)

Văn bản số 3111/EVN-KD+TCKT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

Ngày 04/6/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hàn văn bản số 3111/EVN-KD+TCKT về việc triển khai...

(14:02 - 04/06/2021)

Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

Ngày 03/6/2021, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL  về việc hỗ trợ giảm giá...