Điện mặt trời mái nhà

Hướng dẫn mua - bán điện mặt trời mái nhà

Tin mới new

(11:00 - 12/05/2021)

Về việc công bố không cắt giảm công suất của nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 11/05 đến ngày 14/05/2021 (Cập nhật)

(15:57 - 14/01/2021)

Thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2021

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 112/EVN-KD+TCKT về việc...

(15:52 - 29/12/2020)

Văn bản số 8420/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 8420/EVN-KD về việc...

(15:47 - 29/12/2020)

Văn bản số 2074/ĐL-NLTT của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đề nghị EVN tổng hợp về phát triển điện mặt trời mái nhà trên cả nước đến hết năm 2020

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo ban hành văn bản số...

(10:06 - 26/10/2020)

Lưu đồ thực hiện đấu nối mua bán điện từ hệ thống ĐMTMN

(15:58 - 23/10/2020)

Văn bản số 6948/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số...

(14:06 - 24/09/2020)

Văn bản số 7088/BCT-ĐL của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 7088/BCT-ĐL về việc hướng dẫn thực...

(07:54 - 27/08/2020)

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất ĐMTMN

Tổng công ty Điện lực miền Nam công bố các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt...