Dịch vụ khách hàng

Phương thức thanh toán

Tin mới new

(08:17 - 24/03/2022)

THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT MỌI LÚC, MỌI NƠI - TIẾT KIỆM THỜI GIAN - MIỄN PHÍ

Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng...

(14:04 - 13/03/2020)

Hướng dẫn các hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến

(11:09 - 17/01/2019)

Hướng dẫn xem và tải giấy báo tiền điện, hóa đơn tiền điện

(11:04 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Tuy Phong (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(10:54 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Tánh Linh (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(10:44 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Phú Quý (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(10:24 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (Cập nhật đến tháng 3/2021)

(10:16 - 06/12/2018)

Danh sách các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc (Cập nhật đến tháng 3/2021)