Công bố thông tin

Luật, Nghị định, Thông tư

Tin mới new

(15:12 - 13/02/2023)

THÔNG TƯ SỐ 42/2022/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT quy...

(14:10 - 23/02/2022)

TRỘM CẮP ĐIỆN TRÊN 2 TRIỆU ĐỒNG CÓ THỂ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

(16:58 - 04/10/2021)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ...

(21:08 - 01/04/2021)

Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

(11:32 - 15/10/2020)

Thông tư số 23/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại (thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BCT)

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định và...

(11:19 - 15/10/2020)

Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (thay thế Thông tư số 30/2013/TT-BCT)

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự...

(15:24 - 20/03/2020)

Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 sẽ có hiệu lực từ...

(09:50 - 26/11/2019)

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 27/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Ngày 27/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi,...