Công bố thông tin

Thủ tục, quy trình, quy định

Tin mới new

(11:10 - 17/05/2021)

Văn bản số 1051/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai lắp đặt, thay thế công tơ điện tử 3 giá cho khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng sử dụng điện thắp sáng thanh long trên địa bàn tỉnh

(15:46 - 21/01/2020)

Thủ tục thực hiện, lưu đồ cấp điện từ lưới điện trung áp theo Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông"

Thực hiện Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận...

(09:00 - 11/07/2018)

Công ty Điện lực Bình Thuận cung cấp đến quý khách hàng những thông tin cần thiết về cấp điện mới

Trong những năm vừa qua, ngành điện không ngừng cải tiến thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp...

(02:48 - 30/09/2014)

5S - Phương pháp Quản lý chất lượng

(07:13 - 14/02/2013)

Các văn bản pháp luật về tiết kiệm điện

1. Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/06/2009 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện...

(05:58 - 08/06/2012)

Các mẫu đơn dùng cho khách hàng sử dụng điện.

Đây là các mẫu biểu cung cấp cho khách hàng sử dụng điện khi khách hàng có các nhu cầu về sử dụng...

(07:25 - 05/12/2011)

Quy trình cấp điện.

Quy trình cấp điện theo đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Điện lực Bình...