Kênh truyền hình


Giới thiệu thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức dịch vụ trung gian

14/01/2019 8:58:00 SA - Lượt xem: 0


Công ty Điện lực Bình Thuận tri ân khách hàng

14/01/2019 8:19:55 SA - Lượt xem: 0


Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam

27/09/2018 11:09:18 SA - Lượt xem: 0


Dịch vụ điện trực tuyến

07/09/2018 10:26:49 SA - Lượt xem: 0


Ngành điện Bình Thuận chú trọng chăm sóc khách hàng

07/09/2018 10:23:57 SA - Lượt xem: 0


Ký sự "Thắp sáng những miền xa" - Tập 2: Đảo lớn chuyển mình

19/06/2018 2:14:27 CH - Lượt xem: 0


Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc ở đảo Phú Quý, Bình Thuận

19/06/2018 2:11:08 CH - Lượt xem: 0


Hướng dẫn 8 kỹ năng thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng

07/09/2018 10:26:56 SA - Lượt xem: 0


Giúp trẻ phòng tránh hỏa hoạn

16/04/2018 9:14:27 SA - Lượt xem: 0


Kỹ năng thoát hiểm khi gặp cháy

16/04/2018 9:09:59 SA - Lượt xem: 0


Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

16/04/2018 8:24:16 SA - Lượt xem: 0


Hướng dẫn an toàn PCCC trong sử dụng điện

16/04/2018 8:24:25 SA - Lượt xem: 0


Đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện

11/04/2018 3:31:34 CH - Lượt xem: 0


60+ 2018

22/03/2018 9:49:56 SA - Lượt xem: 0


Giờ Trái đất 2018

22/03/2018 2:18:18 CH - Lượt xem: 0


Phóng sự: Công ty Điện lực Bình Thuận với "Tháng Tri ân khách hàng - 12/2017"

03/02/2018 4:57:17 CH - Lượt xem: 0


12. Quy tắc ứng xử: Ứng xử với đối tác - Tình huống đúng

10/01/2018 8:52:39 SA - Lượt xem: 0


11. Quy tắc ứng xử: Văn hóa ứng xử với khách hàng - Tình huống sai

10/01/2018 8:51:54 SA - Lượt xem: 0


10. Quy tắc ứng xử: Văn hóa ứng xử với khách hàng - Tình huống đúng

10/01/2018 8:44:34 SA - Lượt xem: 0


9. Quy tắc ứng xử: Ứng xử trong công việc - Tình huống đúng

10/01/2018 8:40:10 SA - Lượt xem: 0


8. Quy tắc ứng xử: Văn hóa nơi làm việc - Tình huống đúng

10/01/2018 8:39:09 SA - Lượt xem: 0


7. Quy tắc ứng xử: Văn hóa nơi làm việc - Tình huống sai

10/01/2018 8:37:56 SA - Lượt xem: 0


6. Quy tắc ứng xử: Văn hóa hội họp - Tình huống sai

10/01/2018 8:36:46 SA - Lượt xem: 0


5. Quy tắc ứng xử: Ứng xử với khách hàng qua điện thoại - Tình huống sai

10/01/2018 8:35:39 SA - Lượt xem: 0


Phóng sự: Mất an toàn điện trong dân - Câu chuyện chưa có hồi kết

10/01/2018 8:32:12 SA - Lượt xem: 0


4. Quy tắc ứng xử: Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp - Tình huống đúng

10/01/2018 8:30:38 SA - Lượt xem: 0


3. Quy tắc ứng xử: Văn hóa chào hỏi - Tình huống đúng

10/01/2018 8:28:48 SA - Lượt xem: 0


2. Quy tắc ứng xử: Văn hóa công sở - Tình huống sai

10/01/2018 8:26:10 SA - Lượt xem: 0


1. Quy tắc ứng xử: Văn hóa công sở - Tình huống đúng

10/01/2018 8:22:15 SA - Lượt xem: 0


Phóng sự: Tiết kiệm điện và an toàn điện trong nuôi tôm với mô hình mới

10/01/2018 8:11:32 SA - Lượt xem: 0


Phim Tri ân EVN 2017

13/12/2017 2:56:34 CH - Lượt xem: 0


Tháng tri ân EVN 2017

13/12/2017 2:54:32 CH - Lượt xem: 0


Ứng dụng công nghệ - Bước đi bền vững

21/11/2017 11:49:46 CH - Lượt xem: 0


Ngành điện áp dụng khoa học công nghệ phục vụ cộng đồng

22/11/2017 12:11:43 SA - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Cảnh báo

21/11/2017 10:59:13 CH - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Điếc không sợ súng

21/11/2017 11:11:56 CH - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Chặt...!

21/11/2017 10:30:17 CH - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Tiền điện

21/11/2017 10:27:34 CH - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Tính già ra non

21/11/2017 10:24:47 CH - Lượt xem: 0


Điện lực Hàm Tân thực thi văn hóa doanh nghiệp

17/10/2017 10:19:22 SA - Lượt xem: 0


Tai nạn điện và biện pháp phòng tránh khi sử dụng điện

17/10/2017 10:02:23 SA - Lượt xem: 0


Vi phạm HLATLĐCA - hậu quả khôn lường

17/10/2017 10:03:32 SA - Lượt xem: 0


Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào?

22/03/2018 2:18:05 CH - Lượt xem: 0


Tắt đèn bật tương lai

05/09/2017 9:43:01 SA - Lượt xem: 0


Phát động Giờ Trái đất 2017

21/07/2017 9:55:58 SA - Lượt xem: 0


Giờ Trái đất 2017

21/07/2017 9:49:17 SA - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Ba xớn... ba xác

21/07/2017 9:28:50 SA - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Nhổ

05/09/2017 9:36:28 SA - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Năng lượng mặt trời

21/07/2017 9:16:13 SA - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Kỳ tích

21/07/2017 9:11:35 SA - Lượt xem: 0


Tiểu phẩm: Chuyện bất ngờ

21/07/2017 9:02:23 SA - Lượt xem: 0


Tắt đèn bật tương lai

21/07/2017 9:40:30 SA - Lượt xem: 0


Tuần lễ hồng EVN - 2016

20/07/2017 10:29:53 SA - Lượt xem: 0


Tri ân khách hàng - 2016

20/07/2017 10:15:28 SA - Lượt xem: 0


Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19001006

05/09/2017 9:36:52 SA - Lượt xem: 0


Một số biện pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

20/07/2017 9:26:54 SA - Lượt xem: 0


Một số biện pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn hiệu quả trong công sở

20/07/2017 9:20:54 SA - Lượt xem: 0


Một số biện pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn hiệu quả trong trường học

20/07/2017 9:19:34 SA - Lượt xem: 0


Một số biện pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn hiệu quả trong sinh hoạt gia đình

20/07/2017 9:14:42 SA - Lượt xem: 0


Các biện pháp phòng tránh tai nạn điện

20/07/2017 9:13:04 SA - Lượt xem: 0


Phóng sự bảo vệ HLATLDCA

01/01/0001 12:00:00 SA - Lượt xem: 0


Tiết kiệm điện

07/09/2016 10:21:13 SA - Lượt xem: 0


Bật tắt

07/09/2016 10:30:54 SA - Lượt xem: 0


evnspc

07/09/2016 10:31:04 SA - Lượt xem: 0