Ca khúc tiết kiệm điện


1. Tiết kiệm dùm em đi anh - Sáng tác: Nguyễn Cường


2. Nguồn sáng - Sáng tác: Huy Thục - Thơ: Tạ Hữu Hiền


3. Bài học đầu tiên - Sáng tác: Lưu Hà An


4. Chắt chiu - Sáng tác: Lê Minh Sơn


5. Hãy gìn giữ năng lượng - Sáng tác: Đức Thịnh


6. Vì sự sống con người


7. Nơi ấy một ngày - Sáng tác: Đỗ Bảo


8. Vui việc lớn - Sáng tác: An Thuyên


9. Nơi ấy một ngày - Sáng tác: Đỗ Bảo


Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm điện


1. Ấm áp tình người


2. Bức thư tình


3. Bừng sáng nơi đảo xa


4. Đi một ngày đàng học một sàng tiết kiệm


5. Điện cơ quan cũng phải tiết kiệm


6. Ích nước lợi nhà


7. Món quà bất ngờ


8. Tính già hóa non


9. Xài điện không thể chủ quan


10. Muốn lãi phải dùng đèn tiết kiệm