Trang chủ Hướng dẫn mua - bán điện Hướng dẫn mua - bán điện mặt trời mái nhà
 

Công văn số 5644/EVN SPC-KT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

Công văn số 5644/EVN SPC-KT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

In      Trở về
 
Các Hướng dẫn mua - bán điện mặt trời mái nhà đã đưa
   Công văn số 3725/EVN-KD ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019 (08:49 - 20/07/2020)
   Công văn số 3641/BCT-ĐL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (08:47 - 20/07/2020)
   Công văn số 1532/EVN-KD ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà (08:47 - 20/07/2020)
   Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Quyết định Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam" (21:40 - 19/07/2020)
   Về việc thực hiện đấu nối công suất điện mặt trời mái nhà của công ty điện lực Bình Thuận (16:38 - 19/07/2020)
   Hướng dẫn tra cứu thông tin về dự án điện mặt trời mái nhà, chỉ số, điện năng tiêu thụ phát lên lưới của khách hàng có dự án điện mặt trời mái nhà (14:13 - 17/05/2019)
   Hỏi đáp về mua bán điện mặt trời mái nhà (08:06 - 15/05/2019)
   Trình tự, thủ tục mua bán điện mặt trời mái nhà (17:55 - 14/05/2019)

Đầu trang