Trang chủ Hướng dẫn mua - bán điện Hướng dẫn mua - bán điện mặt trời mái nhà
 

Về việc thực hiện đấu nối công suất điện mặt trời mái nhà của công ty điện lực Bình Thuận

PC Bình Thuận luôn tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích nhà đầu tư tham gia lắp đặt, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) nhanh, hiệu quả, phù hợp với cơ chế khuyến khích theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ trường hợp quá tải lưới 110kV)

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án ĐMTMN và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đấu nối theo quy định hiện hành, PC Bình Thuận đang xem xét thỏa thuận công suất đấu nối ĐMTMN theo các nguyên tắc như sau:

1. Thực hiện thỏa thuận đấu nối cho toàn bộ hệ thống ĐMTMN có công suất nhỏ hơn 100 kW khi các nhà đầu tư thực hiện đăng ký đấu nối;

2. Khả năng đấu nối công suất ĐMTMN được xem xét trên cơ sở không gây quá tải đường dây/MBA trung hạ áp, khả năng hấp thụ công suất trên đường dây để đảm bảo phát tối đa công suất lắp đặt ĐMTMN và đảm bảo điện áp tại điểm đấu nối khách hàng trong ngưỡng cho phép là + 5% theo quy định của Thông tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019;

3. Đối với các tuyến đường dây không còn khả năng đấu nối ĐMTMN (tại biểu mẫu 3), PC Bình Thuận sẽ thực hiện thỏa thuận đấu nối với mức công suất theo nhu cầu sử dụng điện của nhà đầu tư ĐMTMN để tiêu thụ tại chỗ.

Các phụ lục đính kèm như sau:

1. TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ THÁNG 12/2020;

2. TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THỎA THUẬN ĐẤU NỐI THÁNG 12/2020;

3. DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ THÁNG 12/2020;

4. DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ THÁNG 12/2020.

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Thuận
 
Các Hướng dẫn mua - bán điện mặt trời mái nhà đã đưa
   Hướng dẫn tra cứu thông tin về dự án điện mặt trời mái nhà, chỉ số, điện năng tiêu thụ phát lên lưới của khách hàng có dự án điện mặt trời mái nhà (14:13 - 17/05/2019)
   Hỏi đáp về mua bán điện mặt trời mái nhà (08:06 - 15/05/2019)
   Trình tự, thủ tục mua bán điện mặt trời mái nhà (17:55 - 14/05/2019)

Đầu trang