Trang chủ Hướng dẫn mua - bán điện Hướng dẫn mua - bán điện mặt trời mái nhà
 

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Quyết định Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam"

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Quyết định Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam"

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Thuận
 
Các Hướng dẫn mua - bán điện mặt trời mái nhà đã đưa
   Về việc thực hiện đấu nối công suất điện mặt trời mái nhà của công ty điện lực Bình Thuận (16:38 - 19/07/2020)
   Hướng dẫn tra cứu thông tin về dự án điện mặt trời mái nhà, chỉ số, điện năng tiêu thụ phát lên lưới của khách hàng có dự án điện mặt trời mái nhà (14:13 - 17/05/2019)
   Hỏi đáp về mua bán điện mặt trời mái nhà (08:06 - 15/05/2019)
   Trình tự, thủ tục mua bán điện mặt trời mái nhà (17:55 - 14/05/2019)

Đầu trang