Trang chủ Hoạt động Xã hội Đoàn thể Đảng
 

Đảng bộ bộ phận Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nắm được vai trò, tầm quan trọng của công tác đầu tư, hợp tác nước ngoài để tạo sự đồng thuận và ủng hộ chính sách đầu tư của Nhà nước. Thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận, ngày 19/6/2020 Đảng ủy bộ phận Điện lực Hàm Thuận Bắc đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” cho tất cả 57 cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong toàn đơn vị.

 

 

Tất cả cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong toàn đơn vị tham gia học tập,
quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

 

Với mục tiêu tiếp tục cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về năng lực cạnh tranh của tỉnh, xóa bỏ các rào cản và điều kiện đầu tư, kinh doanh bất hợp lý, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong đó có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý phải nâng cao nhận thức, tầm nhìn, đổi mới tư duy về thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư, hợp tác với nước ngoài; phát huy tính năng động, sáng tạo trong xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phấn đấu đưa Bình Thuận trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài.  

 

Tất cả cán bộ, đảng viên tại đơn vị đều được tham gia học tập,
quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy bộ phận - Báo cáo viên: học tập,
quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

 

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động biết, tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các nhà đầu tư, tạo cơ chế thông thoáng, công bằng, minh bạch trên cơ sở vận dụng phù hợp, có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư do Trung ương quy định; tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài an tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh lâu dài tại Bình Thuận; đồng thời phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

In      Trở về Khắc Sinh - Điện lực Hàm Thuận Bắc
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng bộ bộ phận Điện lực Đức Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (14:24 - 29/06/2020)
   Chi bộ Quản lý đầu tư tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (17:06 - 24/06/2020)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (14:24 - 26/05/2020)
   Chi bộ Quản lý đầu tư tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (15:28 - 31/03/2020)
   Chi bộ Điện lực Phan Thiết tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2020 - 2022 (11:00 - 18/03/2020)
   Đại hội Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022 (17:20 - 13/03/2020)
   Đảng bộ bộ phận Điện lực Đức Linh tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (09:37 - 03/03/2020)
   Đại hội Chi bộ phòng Quản lý đầu tư lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022 (09:53 - 25/02/2020)
   Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam (15:16 - 14/02/2020)
   Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức tập huấn công tác Đảng. (16:41 - 26/07/2019)
   Chi bộ Tánh Linh tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú (10:34 - 02/07/2019)
   Chi bộ Đội Quản lý vận hành 1 trực thuộc Đảng bộ bộ phận Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới (09:50 - 12/12/2018)
   Sức mạnh của Đảng qua công tác kiểm tra giám sát (08:34 - 07/12/2018)
   Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam năm 2018 (10:25 - 29/09/2018)
   Chi bộ Đội Tổng hợp Hàm Thuận Nam kết nạp đảng viên mới (13:59 - 12/09/2018)

Đầu trang