Trang chủ Hướng dẫn mua - bán điện Hướng dẫn mua - bán điện mặt trời mái nhà
 

Trình tự, thủ tục mua bán điện mặt trời mái nhà

Phụ lục 1
Lưu đồ thực hiện đấu nối, mua bán điện từ dự án ĐMTMN

1. Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ dự án điện mặt trời mái nhà của Chủ đầu tư:


 

2. Thanh toán tiền điện đối với dự án điện mặt trời mái nhà:


 

Phụ lục 2:

Các hạng mục kiểm tra ban đầu khi đấu nối và trong quá trình vận hành dự án ĐMTMN:

 


Tải file hướng dẫn và biểu mẫu Giấy đề nghị bán điện (từ dự án điện mặt trời mái nhà) TẠI ĐÂY.

In      Trở về Phòng KGMBĐ
Đầu trang