Trang chủ An toàn tiết kiệm điện An toàn tiết kiệm điện
 

Công ty Điện lực Bình Thuận đồng loạt phát động chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2018"

Nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hình thành thói quen tiết kiệm điện lâu dài đối với mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình trên toàn tỉnh Bình Thuận, Công ty Điện lực Bình Thuận đồng loạt phát động Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018” trên tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần gìn giữ nguồn năng lượng quốc gia.


Các Đoàn thể huyện Đức Linh ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền tiết kiệm điện
tại Lễ phát động Chương trình "Gia đình tiết kiệm điện năm 2018"


Phát huy hiệu quả thiết thực từ chương trình “Gia đình tiết kiệm điện năm 2017”, Công ty Điện lực Bình Thuận đã tổ chức các Lễ phát động Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 tại mỗi huyện, thị xã, thành phố trên toàn Tỉnh và được sự hưởng ứng nhiệt tình, sự quan tâm sâu sắc từ các cấp chính quyền, đoàn thể xã hội tại địa phương (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền thanh, Đài Truyền hình...), cùng toàn thể các hộ gia đình sử dụng điện có mặt trong Lễ phát động.
 

  
 

Tại Lễ phát động, Công ty Điện lực Bình Thuận đã phổ biến Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và nội dung quy chế phối hợp tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, giám sát cung ứng và sử dụng điện giữa Công ty Điện lực Bình Thuận với các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Dưới đây là thông tin chi tiết Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”:

1. Đối tượng tham gia:

Khách hàng hộ gia đình đang sử dụng điện có ký hợp đồng mua bán điện của Công ty Điện lực Bình Thuận.

2. Hình thức tham gia:

Các hộ gia đình nhận bảng đăng ký tham gia Chương trình "Gia đình tiết kiệm điện năm 2018" tại phòng Giao dịch các Điện lực, nhận trực tiếp từ nhân viên ghi, thu tiền điện của Công ty hoặc tải bảng đăng ký tham gia chương trình tại trang Web của Công ty Điện lực Bình Thuận; điền đầy đủ nội dung đăng ký tham gia và nộp lại tại các phòng Giao dịch của Điện lực gần nhất.

3. Tiêu chí đánh giá:

Các hộ gia đình phải thực hiện tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ năm 2018 từ 10% trở lên so với mức sử dụng năm 2017. Không có trường hợp sử dụng bóng đèn tròn sợi đốt; có lắp đặt, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện như: đèn led, đèn compact, bình nước nóng năng lượng mặt trời. Đối với khách hàng trồng thanh long: phải sử dụng 100% đèn compact tiết kiệm điện chong thanh long.

Tổng kết Chương trình, Ban Tổ chức sẽ chọn các khách hàng thuộc đối tượng tham gia đạt tiêu chí tiết kiệm điện từ cao xuống thấp. Những khách hàng được chọn sẽ nhận Giấy khen “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018” kèm theo tiền thưởng của Công ty Điện lực Bình Thuận.

Công ty Điện lực Bình Thuận phát động Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”, khuyến khích các hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm, an toàn hiệu quả sẽ giảm được một phần chi phí tiền điện phải trả hàng tháng, đồng thời cũng góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia, giảm mức tiêu thụ điện một cách hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đời sống sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện nguồn điện đang khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

In      Trở về Quỳnh Như - Phòng KGMBĐ
 
Các An toàn tiết kiệm điện đã đưa
   Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018 tại huyện đảo Phú Quý (09:48 - 30/03/2018)
   Đội Tổng hợp Tánh Linh diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018 (16:46 - 29/03/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận đồng loạt phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018 (14:28 - 28/03/2018)
   Điện lực Hàm Thuận Bắc phối hợp tổ chức hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 (14:12 - 28/03/2018)
   Điện lực Hàm Tân phối hợp Thị đoàn La Gi tổ chức diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 (14:04 - 28/03/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận hưởng ứng thông điệp Giờ Trái đất năm 2018 "Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn" (15:50 - 27/03/2018)
   Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (10:28 - 12/03/2018)
   Bình Thuận phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 2018: Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn (10:27 - 12/03/2018)
   Khởi động Chiến dịch Giờ trái đất 2018: Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn (15:01 - 07/03/2018)
   EVN yêu cầu 100% CBCNV tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018 (14:45 - 07/03/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai các giải pháp hỗ trợ tiết kiệm điện tại huyện đảo Phú Quý (14:20 - 19/01/2018)
   Công ty Điện lực Bình Thuận tổ chức tổng kết chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2017" (16:01 - 28/12/2017)
   Tiết kiệm điện trong trường học: Việc làm nhỏ, hiệu quả cao (10:44 - 29/11/2017)
   Những lưu ý về an toàn điện cho các hộ nuôi tôm và trồng thanh long (15:50 - 14/11/2017)
   Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả" trong trường học năm 2017 (09:27 - 07/11/2017)

Đầu trang