Trang chủ Thông tin giá điện Biểu giá điện
 

Quyết định của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 Quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017. Xem chi tiết biểu giá điện TẠI ĐÂY

Quy định giá điện 2017
Quy định giá điện 2017

XEM CHI TIẾT BIỂU GIÁ ĐIỆN TẠI ĐÂY

In      Trở về Bộ Công Thương
 
Các Biểu giá điện đã đưa
   Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện. (08:14 - 17/03/2015)
   Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện. (05:39 - 02/06/2014)
   Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. (04:14 - 03/07/2012)
   Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. (02:22 - 09/01/2012)
   Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 28/2/2011 Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện. (07:37 - 05/12/2011)
   Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về giá bán lẻ điện tại huyện đảo Phú Quý - năm 2011. (03:30 - 05/12/2011)
   Thông báo về việc thực hiện giá bán điện năm 2011 (03:27 - 05/12/2011)
   Quyết định 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường. (03:19 - 05/12/2011)
   Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Giá bán điện năm 2011. (03:16 - 05/12/2011)
   Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện. (03:03 - 05/12/2011)

Đầu trang