Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch vận hành
 

Danh mục thao tác vận hành hệ thống điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2018

Danh mục thao tác vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018
Danh mục thao tác vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018 của Công ty Điện lực Bình Thuận: Xem chi tiết
Danh mục thao tác vận hành tháng Danh mục thao tác vận hành tuần
 Danh mục thao tác vận hành tháng 01/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 01 (từ 01/01 - 07/01)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 02 (từ 08/01 - 14/01)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 03 (từ 15/01 - 21/01)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 04 (từ 22/01 - 28/01)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 02/2018  Danh mục thao tác vận hành tuần 05 (từ 29/01 - 04/02)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 06 (từ 05/02 - 11/02)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 07 (từ 12/02 - 18/02)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 08, 09, 10 (từ 19/02 - 11/3)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 3/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 11 (từ 12/3 - 18/3)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 12 (từ 19/3 - 25/3)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 13 (từ 26/3 - 01/4)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 7/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 27 (từ 02/7 - 08/7)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 28 (từ 09/7 - 15/7)

In      Trở về Phòng Điều độ
Đầu trang