Trang chủ Kế hoạch cung cấp điện Kế hoạch vận hành
 

Danh mục thao tác vận hành hệ thống điện trung hạ áp tuần, tháng, năm 2018

Danh mục thao tác vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018
Danh mục thao tác vận hành lưới điện trung hạ áp năm 2018 của Công ty Điện lực Bình Thuận: Xem chi tiết
Danh mục thao tác vận hành tháng Danh mục thao tác vận hành tuần
 Danh mục thao tác vận hành tháng 01/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 01 (từ 01/01 - 07/01)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 02 (từ 08/01 - 14/01)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 03 (từ 15/01 - 21/01)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 04 (từ 22/01 - 28/01)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 02/2018  Danh mục thao tác vận hành tuần 05 (từ 29/01 - 04/02)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 06 (từ 05/02 - 11/02)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 07 (từ 12/02 - 18/02)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 08, 09, 10 (từ 19/02 - 11/3)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 3/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 11 (từ 12/3 - 18/3)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 12 (từ 19/3 - 25/3)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 13 (từ 26/3 - 01/4)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 7/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 27 (từ 02/7 - 08/7)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 28 (từ 09/7 - 15/7)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 29 (từ 16/7 - 22/7)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 30 (từ 23/7 - 29/7)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 8/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 31 (từ 30/7 - 05/8)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 32 (từ 06/8 - 12/8)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 33 (từ 13/8 - 19/8)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 34 (từ 20/8 - 26/8)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 35 (từ 27/8 - 02/9)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 9/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 36 (từ 03/9 - 09/9)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 37 (từ 10/9 - 16/9)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 38 (từ 17/9 - 23/9)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 39 (từ 24/9 - 30/9)

 Danh mục thao tác vận hành tháng 10/2018

 Danh mục thao tác vận hành tuần 40 (từ 01/10 - 07/10)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 41 (từ 08/10 - 14/10)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 42 (từ 15/10 - 21/10)

 Danh mục thao tác vận hành tuần 43 (từ 22/10 - 28/10)

In      Trở về Phòng Điều độ
Đầu trang