Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp
 

Điện lực Hàm Tân với công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Năm 2016 là một năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Điện lực Hàm Tân nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, Công ty cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV của Điện lực đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu đề ra. Thành quả lao động ấy đã được Tổng công ty ghi nhận, biểu dương và khen thưởng "Tập thể lao động xuất sắc".

Đóng góp đáng kể vào kết quả chung ấy - chất lượng dịch vụ khách hàng được đặt lên hàng đầu. Điện lực Hàm Tân luôn xác định niềm tin của khách hàng chính là thước đo thành công của một doanh nghiệp. Vì vậy, trong những năm qua, bên cạnh việc phấn đấu đảm bảo cung cấp chất lượng điện năng ổn định, Điện lực còn đẩy mạnh việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng; hoàn thiện phòng giao tiếp khách hàng theo mô hình thống nhất trong toàn Tổng công ty; nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách hàng; đa dạng hóa các dịch vụ điện, triển khai nhiều dịch vụ tiện ích; đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng sử dụng điện, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trở thành công cụ hỗ trợ tích cực trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Lãnh đạo Điện lực luôn quan tâm, đặc biệt là quán triệt tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên theo phương châm 3 dễ cho khách hàng: dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát các dịch vụ của ngành điện, tạo bước chuyển biến tích cực công tác dịch vụ khách hàng tại Điện lực.

Nhằm tạo sự thuận tiện và thoải mái cho khách hàng khi đến giao dịch, Điện lực đã tạo không gian giao tiếp khách hàng rộng rãi, thoáng mát; ghế ngồi, nước uống, sách báo, tạp chí đều được trang bị đầy đủ. Các thông tin cần thiết như: thủ tục, thời gian giải quyết cấp điện; quy định về thủ tục và chi phí ngừng giảm cung cấp điện; chi phí lắp đặt đường dây sau công tơ; biểu giá bán lẻ điện; thông tư, nghị định hướng dẫn về giá bán điện đều được niêm yết công khai đầy đủ, đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục, rút ngắn chu trình xử lý nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho khách hàng.

Quan trọng hơn cả là thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các tiêu chí cam kết của Điện lực, của nhân viên giao tiếp với khách hàng nêu trong đề án thí điểm chương trình "Nụ cười và niềm tin Điện lực" của Tổng công ty Điện lực miền Nam, lấy các tiêu chí trên làm nền tảng chất lượng giao tiếp trong công tác dịch vụ khách hàng trong đơn vị.

Giao tiếp khách hàng tại Điện lực Hàm Tân
Công tác giao tiếp khách hàng tại Điện lực Hàm Tân


Tập thể CBCNV Điện lực Hàm Tân quyết tâm, đoàn kết vượt qua các khó khăn thách thức để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu giao trong công tác dịch vụ khách hàng, xây dựng và phát triển bền vững.

In      Trở về Thu Trúc - Điện lực Hàm Tân
Đầu trang