Trang chủ Tri ân khách hàng
 

Công ty Điện lực Bình Thuận công bố các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và các tiêu chí dịch vụ khách hàng năm 2016

Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động trong “Chương trình Tri ân khách hàng - Năm 2016” từ ngày 20/10/2016 đến ngày 20/11/2016, Công ty Điện lực Bình Thuận công bố các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2016 và tiêu chí dịch vụ khách hàng để khách hàng sử dụng điện biết, theo dõi và giám sát việc thực hiện của các đơn vị Điện lực, bao gồm các nội dung như sau:

1. CÁC CHỈ TIÊU VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Stt

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị tính

Định mức

thực hiện

1

Sản lượng điện thương phẩm

kWh

1.890.000.000

2

Giá bán điện bình quân

đồng/kWh

1.652,50

3

Tỷ lệ tổn thất điện năng

%

5,79

4

Tỷ lệ tiết kiệm điện

%

2,1

5

Chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện

5.1

Chỉ số về thời gian mất điện trung bình (SAIDI)

phút

922

5.2

Chỉ số về số lần mất điện trung bình (SAIFI)

lần

4,639

5.3

Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình (MAIFI)

lần

0,651


2. CÁC CHỈ TIÊU VỀ CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG NĂM 2016                       

Stt

Nội dung yêu cầu

Đơn vị tính

Thời gian giải quyết

1

Mức độ hài lòng của khách hàng

điểm

7,40

2

Phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố

giờ

< 02

3

Thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp đến khi cắt điện

ngày

≥ 05

4

Thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp sau khi cắt điện

giờ

≤ 12

5

Cung cấp dịch vụ sửa chữa điện

S+10 phút: Khu vực TP, TX, TT.

S+15 phút: khu vực nông thôn.

(Trong đó: S là thời gian di chuyển từ điểm trực vận hành đến nhà
 khách hàng)

6

Thay thết thiết bị đóng cắt điện, thiết bị đo đếm điện6.1

Thiết bị điện hạ thế

ngày

≤ 01

6.2

Thiết bị điện trung thế

ngày

≤ 03

7

Cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp

ngày

≤ 09

8

Cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp

8.1

Lắp đặt công tơ 01 pha khu vực thành phố, thị xã, thị trấn

ngày

≤ 03

8.2

Lắp đặt công tơ 01 pha khu vực nông thôn

ngày

≤ 05

8.3

Lắp đặt công tơ 03 pha

ngày

≤ 06

9

Cấp điện trở lại theo yêu cầu của khách hàng/hoặc giải quyết xong vi phạm

giờ

≤ 04

10

Di dời công tơ

ngày

≤ 02

11

Thay đổi chủ thể hợp đồng (sang tên hợp đồng)

ngày

≤ 02

12

Kiểm tra hệ thống đo đếm

ngày

≤ 02

13

Kiến nghị về Chỉ số công tơ, Hóa đơn tiền điện

giờ

≤ 04

14

Hoàn trả tiền điện

giờ

≤ 24

15

Yêu cầu về tra cứu thông tin: tiền điện, công nợ, chỉ số công tơ, giá điện, thủ tục cấp điện, lịch cắt điện, điểm thu tiền điện, phương thức thanh toán và các thông tin khác

Hỗ trợ ngay cho Khách hàng

 Ghi chú: ngày/giờ: tính là ngày/giờ làm việc.

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Tri ân khách hàng đã đưa
   Tháng "Tri ân khách hàng" - Được cả 2! (04:02 - 21/01/2016)
   Sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho hộ nghèo (15:19 - 14/01/2016)
   Công ty Điện lực Bình Thuận điểm nhấn tháng "Tri ân khách hàng" (15:03 - 11/01/2016)
   Điện lực Phú Quý sửa chữa điện trong tháng "Tri ân khách hàng" (03:23 - 31/12/2015)
   Điện lực Phan Thiết tổng kết chương trình thi đua "Khu phố văn hóa tiết kiệm điện" năm 2015 (04:04 - 29/12/2015)
   Điện lực Hàm Tân và công tác hỗ trợ người dân thôn Tân Lý 1, xã Tân Minh, thị xã La gi (08:23 - 21/12/2015)
   Điện lực Hàm Tân đặc biệt quan tâm công tác sửa chữa và đầu tư lưới điện (08:16 - 21/12/2015)
   Điện lực Phú Quý tổ chức quyên góp ủng hộ Chương trình "Trao niềm tin, gửi yêu thương" (11:45 - 14/12/2015)
   Thư cảm ơn khách hàng sử dụng điện (09:50 - 14/12/2015)
   Các chỉ tiêu 'Kế hoạch kinh doanh' của Công ty Điện lực Bình Thuận - Năm 2015 (03:43 - 09/12/2015)
   Các chỉ tiêu 'Dịch vụ Khách hàng' của Công ty Điện lực Bình Thuận - Năm 2015 (03:29 - 09/12/2015)

Đầu trang