Bảng giá bán điện áp dụng cho điện năng trong khoảng thời gian để hỗ trợ tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19
Chi tiết...
Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Chi tiết...
EVN chính thức triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Chi tiết...
Giá điện mặt trời mái nhà sau thời điểm 30/6/2019 là 1.943 đồng/kwh
Ngày 6/4/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 13). Quyết định này thay thế Quyết định 11/2017/ QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019.
Chi tiết...
Bộ Công Thương báo cáo thông tin liên quan giá điện
Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị Quyết số 30/NQ-CP. Tải báo cáo TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện áp dụng từ ngày 20/3/2019. Tải file TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện (Văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT)
Bộ Công Thương ban hành văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 (là văn bản hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT) quy định về thực hiện giá bán điện, cụ thể như sau:
Chi tiết...
Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2018 quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ áp dụng từ ngày 26 tháng 10 năm 2018 cụ thể như sau:
Chi tiết...
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (Thông tư 25/2018/TT-BCT)
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện như sau:
Chi tiết...
Định mức giá điện cho người lao động, sinh viên thuê trọ
Chi tiết...
Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt và hướng dẫn tính tiền điện cho người thuê nhà
Chi tiết...
Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện):
Chi tiết...
Quyết định của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 Quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017. Xem chi tiết biểu giá điện TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện.
Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện (Download).
Chi tiết...
Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện.
                 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện thay thế cho Thông tư số 19/2013/TT-BCT. Đồng thời, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/04/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Thời gian áp dụng biểu giá mới từ ngày 01/06/2014 (giá bán điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Chi tiết...
Các đã đưa
  Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
  Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
  Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 28/2/2011 Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.
  Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về giá bán lẻ điện tại huyện đảo Phú Quý - năm 2011.
  Thông báo về việc thực hiện giá bán điện năm 2011
  Quyết định 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường.
  Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Giá bán điện năm 2011.
  Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện.
 
Đầu trang