Quyết định của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 Quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện áp dụng kể từ ngày 01/12/2017. Xem chi tiết biểu giá điện TẠI ĐÂY
Chi tiết...
Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện.
Quyết định 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện (Download).
Chi tiết...
Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Quyết định 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện.
                 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện thay thế cho Thông tư số 19/2013/TT-BCT. Đồng thời, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/05/2014 quy định về giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/04/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Thời gian áp dụng biểu giá mới từ ngày 01/06/2014 (giá bán điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Chi tiết...
Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/06/2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
Chi tiết...
Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.
Tải file về.
Chi tiết...
Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 28/2/2011 Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.
Tải file về.
Chi tiết...
Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về giá bán lẻ điện tại huyện đảo Phú Quý - năm 2011.
Quyết định 1594/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 về giá bán lẻ điện tại huyện đảo Phú Quý.
Chi tiết...
Thông báo về việc thực hiện giá bán điện năm 2011
Thông báo về việc áp dụng giá điện mới năm 2011.
Chi tiết...
Quyết định 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường.
Quyết định 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường.
Chi tiết...
Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Giá bán điện năm 2011.
Tải file về.
Chi tiết...
Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện.
Tải file về
Chi tiết...
 
Đầu trang