HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP

Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Bộ phận Giao dịch khách hàng của Công ty Điện lực Bình Thuận, các Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (File đính kèm).

2. Mẫu giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (File đính kèm).

3. Mẫu biểu đồ phụ tải (File đính kèm).

4. Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật (File đính kèm).

5. Mẫu biên bản nghiệm thu đóng điện (File đính kèm).

6. Phụ lục lưu đồ cấp điện trung áp (File đính kèm).

7. Phụ lục trình tự cấp điện trung áp (File đính kèm).

8. Phụ lục hồ sơ đề nghị cấp điện trung áp (File đính kèm).

9. Phụ lục hợp đồng đầu tư (File đính kèm).

10. Phụ lục thỏa thuận đấu nối và kỹ thuật (File đính kèm).

11. Phụ lục biên bản hồ sơ nghiệm thu đóng điện (File đính kèm).

12. Phụ lục hồ sơ đề nghị đấu nối (File đính kèm).

Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, Quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển Điện lực (nếu địa phương có yêu cầu); thoả thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình (nếu có). Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 10 ngày làm việc.

Để Khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, Khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy đnh tiêu chun công tác lưi đin phân phi trên không  Quy đnh Tiêu chun Vt tư thiết bi đin trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
01. Quy đnh tiêu chun công tác lưi đin phân phi trên không  Nhấp vào đây để xem chi tiết
02. Quy đnh Tiêu chun Vt tư thiết bi đin  Nhấp vào đây để xem chi tiết