HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN TRUNG ÁP

Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Bộ phận Giao dịch khách hàng của Công ty Điện lực Bình Thuận, các Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

I- KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN SINH HOẠT:
1. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:
1.1- Giấy đề nghị mua điện(File đính kèm).
1.2- Giấy tờ tùy thân: Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu, Thẻ CCCD.
1.3- Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện:
Bản sao của một trong các giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại điểm mua điện như sau:
- Hộ khẩu thường trú;
- Sổ tạm trú;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
- Quyết định phân nhà;
- Hợp đồng mua bán nhà;
- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất;
- Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
1.4- Thông tin đăng ký đấu nối (File đính kèm).
2. Trách nhiệm chi phí:
- Điện lực: Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm.
- Khách hàng: Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng.
3. Thời gian giải quyết của Điện lực:
- Không quá 07 ngày làm việc.

II- KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN NGOÀI SINH HOẠT CÔNG SUẤT ĐẾN 2.000kVA:
1. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

2.1- Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (File đính kèm).

2.2- Giấy đề nghị mua điện thanh long (File đính kèm).
2.3- Giấy tờ tùy thân: Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu, Thẻ CCCD.
2.4- Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện:
Bản sao của một trong các giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại điểm mua điện như sau:
- Hộ khẩu thường trú;
- Sổ tạm trú;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
- Quyết định phân nhà;
- Hợp đồng mua bán nhà;
- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất;
- Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
2.5- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
Là một trong những loại giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy phép đầu tư;
- Quyết định thành lập đơn vị;
- Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực;
- Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn
2.6- Thông tin đăng ký đấu nối (File đính kèm).

2.7 Biểu đồ phụ tải (File đính kèm).
2. Trách nhiệm chi phí:
- Điện lực: Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm.
- Khách hàng: Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng.
3. Thời gian giải quyết của Điện lực:
- Không quá 07 ngày làm việc.

 

III- KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN NGOÀI SINH HOẠT CÔNG SUẤT LỚN HƠN 2.000kVA:
1. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

2.1- Giấy đề nghị mua điện(File đính kèm)..

2.2- Giấy đề nghị mua điện thanh long (File đính kèm).
2.3- Giấy tờ tùy thân: Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu, Thẻ CCCD.
2.4- Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện:
Bản sao của một trong các giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại điểm mua điện như sau:
- Hộ khẩu thường trú;
- Sổ tạm trú;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
- Quyết định phân nhà;
- Hợp đồng mua bán nhà;
- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất;
- Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
2.5- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:
Là một trong những loại giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy phép đầu tư;
- Quyết định thành lập đơn vị;
- Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực;
- Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn
2.6- Thông tin đăng ký đấu nối (File đính kèm).

2.7 Biểu đồ phụ tải (file đính kèm).
2. Trách nhiệm chi phí:
- Điện lực: Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm.
- Khách hàng: Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng.
3. Thời gian giải quyết của Điện lực:
- Không quá 07 ngày làm việc.

 

IV- KHÁCH HÀNG MUA BUÔN ĐIỆN NÔNG THÔN:
1. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

2.1- Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt(File đính kèm)..

2.2- Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (File đính kèm).
2.3- Giấy tờ tùy thân: Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu, Thẻ CCCD.
2.4- Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện:
Bản sao của một trong các giấy tờ có tên của tổ chức/cá nhân tại điểm mua điện như sau:
- Hộ khẩu thường trú;
- Sổ tạm trú;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
- Quyết định phân nhà;
- Hợp đồng mua bán nhà;
- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất;
- Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
2.5- Thông tin đăng ký đấu nối (File đính kèm).
2. Trách nhiệm chi phí:
- Điện lực: Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm.
- Khách hàng: Từ điểm đấu nối đã thỏa thuận đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng.
3. Thời gian giải quyết của Điện lực:
- Không quá 07 ngày làm việc.

Để Khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, Khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy đnh tiêu chun công tác lưi đin phân phi trên không  Quy đnh Tiêu chun Vt tư thiết bi đin trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
01. Quy đnh tiêu chun công tác lưi đin phân phi trên không  Nhấp vào đây để xem chi tiết
02. Quy đnh Tiêu chun Vt tư thiết bi đin  Nhấp vào đây để xem chi tiết