HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN HẠ ÁP

 

Khách hàng có nhu cầu mua điện từ lưới điện hạ áp vui lòng liên hệ Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1. Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (File đính kèm).

2. Mẫu giấy đề nghị mua điện hạ áp ngoài sinh hoạt (File đính kèm).

3. Mẫu biểu đồ phụ tải (File đính kèm).

4. Mẫu biên bản vị trí đo đếm và trách nhiệm đầu tư (File đính kèm).

5. Phụ lục lưu đồ cấp điện hạ áp (File đính kèm).

6. Phụ lục trình tự cấp điện hạ áp (File đính kèm).

7. Phụ lục hồ sơ đề nghị cấp điện hạ áp (File đính kèm).