HƯỚNG DẪN MUA ĐIỆN CAO ÁP


Khách hàng có nhu cầu mua điện từ lưới điện cao áp vui lòng liên hệ Bộ phận Giao dịch khách hàng của Công ty Điện lực Bình Thuận, các Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1. Mẫu giấy đề nghị mua điện (File đính kèm).

2. Mẫu biểu đồ phụ tải (File đính kèm).

3. Phụ lục hợp đồng đầu tư (File đính kèm).

4. Phụ lục lưu đồ cấp điện cao áp (File đính kèm).

5. Phụ lục trình tự cấp điện cao áp (File đính kèm).

6. Phụ lục hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp (File đính kèm).