Về việc thực hiện đấu nối công suất điện mặt trời mái nhà của công ty điện lực Bình Thuận(16:38 - 19/07/2020)
PC Bình Thuận luôn tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích nhà đầu tư tham gia lắp đặt, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) nhanh, hiệu quả, phù hợp với cơ chế khuyến khích theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ trường hợp quá tải lưới 110kV)
 

Chi tiết...

Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất ĐMTMN
Tổng công ty Điện lực miền Nam công bố các trạm biến áp/ đường dây còn khả năng đấu nối điện mặt trời mái nhà tại 21 tỉnh/ thành phía Nam.
Chi tiết...
Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Chi tiết...
Tổng hợp danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà
Tổng công ty Điện lực miền Nam tính đến ngày 25/7/2020 tổng hợp có 277 khách hàng đang tham gia điện mặt trời áp mái với tổng công suất 205.458 kWp
Chi tiết...
Hướng dẫn thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp
Chi tiết...
Công văn số 5644/EVN SPC-KT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp
Công văn số 5644/EVN SPC-KT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp
Chi tiết...
Công văn số 3725/EVN-KD ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019
Công văn số 3725/EVN-KD ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019
Chi tiết...
Công văn số 3641/BCT-ĐL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Công văn số 3641/BCT-ĐL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Chi tiết...
Công văn số 1532/EVN-KD ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà
Công văn số 1532/EVN-KD ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà
Chi tiết...
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Quyết định Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam"
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Quyết định Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam"
Chi tiết...
Về việc thực hiện đấu nối công suất điện mặt trời mái nhà của công ty điện lực Bình Thuận
PC Bình Thuận luôn tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích nhà đầu tư tham gia lắp đặt, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) nhanh, hiệu quả, phù hợp với cơ chế khuyến khích theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ trường hợp quá tải lưới 110kV)
Chi tiết...
Hướng dẫn tra cứu thông tin về dự án điện mặt trời mái nhà, chỉ số, điện năng tiêu thụ phát lên lưới của khách hàng có dự án điện mặt trời mái nhà
Hướng dẫn tra cứu thông tin về dự án điện mặt trời mái nhà; tra cứu chỉ số, điện năng tiêu thụ phát lên lưới của khách hàng có dự án điện mặt trời mái nhà trên website CSKH: https://www.cskh.evnspc.vn
Chi tiết...
Hỏi đáp về mua bán điện mặt trời mái nhà
Chi tiết...
Trình tự, thủ tục mua bán điện mặt trời mái nhà
Chi tiết...
 
Đầu trang